Projekt víceúčelový dům - diskusní setkání 4. 3. a dotazníkové šetření

Jedním z dlouhodobých projektů, které obec aktuálně připravuje, je rekonstrukce budovy obecního úřadu a jejího okolí. Rádi bychom zde jednou s pomocí dotací vytvořili víceúčelový dům - místo pro úřad, kulturu, volný čas, služby a požární zbrojnici. Rozhodli jsme se, že pro tento projekt uspořádáme architektonickou soutěž (obdobnou, jakou jsme organizovali u návrhu nové lávky přes Berounku), abychom získali co nejvíce různých návrhů řešení a mohli si dobře vybrat.

Rádi bychom znali vaše názory a věděli, jaké služby byste v novém domě uvítali. Ve čtvrtek 4. března od 18 hodin pořádáme participační setkání s občany. Setkání proběhne on-line, připojit se můžete pomocí tohoto odkazu:  https://zoom.us/j/93984729522?pwd=ODFOaFJUK05ZMEtQUkJHVWZaNVo2QT09

Zároveň jsme vytvořili dotazník, který najdete v březnovém čísle Zpravodaje.