Prodloužení vodovodních řadů - průběh prací

Práce na hlavních řadech prodlužovaných vodovodů byly dokončeny. K dokončení celého díla zbýva dokončit několik přípojek v ul. Formanská a Na Klouzavce.

Dále musí být provedeno projení nových řadů s stavíjícím vodovodem, tlakové zkoušky a na závěr bude stavba koulaudována. 

Pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom kolaudovali vodovod v druhé polovině měsíce května. Následně budou moci občané zažádat správce vodovodní sítě společnost Aquaconsult o montáž vodoměru a začít vodovod využívat.