Proč jsme vyhlásili stavební uzávěru?

Proč jsme vyhlásili stavební uzávěru?

Na velkých, dosud nezastavěných pozemcích jsme vyhlásili stavební uzávěru. Protože se stále setkáváme s nedostatkem informací o této aktivitě mezi obyvateli, přinášíme vysvětlení, co nás vedlo k tomuto mimořádnému opatření. 

CO NÁS VEDLO K ROZHODNUTÍ PŘIBRZDIT RŮST POČTU OBYVATEL?

Jako zastupitelstvo máme zodpovědnost za fungování obce. Jako občané přirozeně každý z nás očekává, že budou fungovat veřejné služby – svoz odpadu, voda, kanalizace, že budete mít pro své děti místa ve školkách a ve školách, že nebudete jezdit po prašných cestách, že obec bude hezké místo k životu.

A naším úkolem je všechny tyto veřejné služby zabezpečit, a to při omezených financích, které jako malá obec máme. 

A právě zajištění veřejných služeb je čím dál náročnější, neboť dramaticky roste počet obyvatel. V roce 2000 měla obec 475 obyvatel, dnes je to téměř 1 200.

Pokud by byly zastavěny všechny pozemky, které jsou v aktuálně platném územním plánu určeny k výstavbě domů, a při pokračujícím tempu trvalého zabydlování chat, bude mít naše obec 1 700 obyvatel. Na tento počet obyvatel není infrastruktura v obci ani zdaleka připravená.  Obecní mateřská škola je už nyní naplněná místními dětmi, po dokončení aktuální druhé etapy kanalizace budeme mít téměř naplněnou kapacitu čistírny odpadních vod. 

Základní školu nemáme, byť bychom už dnes naplnili jednu třídu jen našimi dětmi – do prvních tříd v okolních školách nastupovalo 17 dětí. Problém s kapacitami škol, zejména druhého stupně, bude v nejbližších letech dále narůstat. 

Rozšíření mateřské školy, vybudování kapacit základní školy či rozšíření čistírny odpadních vod bude stát dohromady nejméně mnoho desítek milionů korun. 

PROČ CHCEME NASTAVIT NOVÁ PRAVIDLA PRO VÝSTAVBU NOVÝCH DOMŮ?

Stávající územní plán, který stanovuje pravidla pro výstavbu nových domů, byl schválen v roce 2005 (tehdy měla naše obec 582 obyvatel), následně byl dvakrát aktualizován. 

Platný územní plán dává například velkou volnost při výstavbě nových ulic – nepředepisuje, jaký mají mít povrch, že část nově zastavovaných ploch má být ponechána pro zeleň atp. Výsledkem pak je, že většina ulic vzniklých v posledních 20 letech vypadá tak, jak vypadá. 

Legislativa nám přitom jako obci dává možnost vymezit si v územním plánu detailní podmínky pro budování nových ulic – například stanovit, že při parcelování polí na stavební pozemky musí být část plochy určena pro zeleň či jako veřejná prostranství. Nejen Praha, ale i malé obce dnes vyžadují po developerech, aby stavěli dětská hřiště či přispívali do obecního rozpočtu určitou finanční částkou na budování veřejné infrastruktury. 

Jaké rozměry či povrch mají mít nově budované ulice nebo kolik plochy má v nových ulicích tvořit zeleň, musí určit nový územní plán. Na novém územním plánu intenzivně pracujeme už rok a ještě nejméně rok uplyne do jeho schválení. Pokud bude nový územní plán stanovovat přísnější pravidla pro vznik nových ulic, než je tomu dnes, je logické, že majitelé pozemků určených k parcelování budou chtít začít stavět co nejdříve, aby na ně přísnější pravidla nedolehla. Stavební uzávěra nám umožní tomuto předejít a dává nám lepší pozici pro vyjednávání s developery, než jakou máme dnes.

JAK DLOUHO BUDE UZÁVĚRA TRVAT?

Stavební uzávěra skončí okamžikem, kdy zastupitelstvo obce schválí nový územní plán. Děláme všechno pro to, aby to bylo co nejdříve, očekáváme, že do roka bychom mohli nový územní plán mít, ale zkušenosti z jiných obcí říkají, že případné pře mohou schvalování prodloužit i o roky.

Tvorbu nového územního plánu a s tím související stavební uzávěru považuje většina zastupitelů za nutný a správný krok pro udržitelný rozvoj naší obce. Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.

Kompletní text vyhlášky o stavební uzávěře včetně mapy s pozemky, kterých se týká, najdete zde.