Přidáváme po obci kontejnery na tříděný odpad

Přidáváme kontejner na bioodpad na Rovina

V roce 2023 jsme odvezli do kompostárny 285 tun bioodpadu, což je přibližně stejně jako v roce 2022. Jsme rádi, že se takové množství biomasy nepřemění v dým, ale v kompost. Kontejnery na bioodpad se na svá místa opět vrátily 1. března. 

Nově budeme kontejner umisťovat také v ulicích Chodská a Formanská. Umístění kontejnerů se v uvedených ulicích bude střídat – jeden týden bude v ulici Chodská, druhý týden v ulici Formanská. 

NOVÁ SBĚRNÁ HNÍZDA NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Zastupitelé rozhodli o zřízení nových hnízd s kontejnery na tříděný odpad, a to:

  • na křižovatce ulic Na Zahrádkách na K Bunkru a 
  • v ulici Chodská 

Na obou místech bude umístěn modrý kontejner na papír, žlutý na plasty, kovy a tetrapaky a zelený na sklo.

Máte dotaz?

Rádi vám pomůžeme.