Poplatky na rok 2020

Komunální odpad na rok 2020 

Cena / rok

Frekvence svozu 1x týdně
Popelnice 70 litrů / 1150 Kč s DPH
Popelnice 110, 120 litrů / 1950 Kč s DPH
2 ks popelnic 110, 120 litrů / 3400 Kč s DPH

Frekvence svozu 1x 14 dní
Popelnice 70 litrů / 630 Kč s DPH
Popelnice 110, 120 litrů / 990 Kč s DPH

Frekvence svozu 1x 30 dní
Popelnice 70, 110,1 20 litrů / 550 Kč s DPH
Svoz vždy 1. pondělí v měsíci

Frekvence svozu - 14x za rok (pro chataře)
Popelnice nebo igelitový pytel 110 litrů / 790 Kč s DPH
Plátcům je poskytnuto 14 igelitových pytlů o objemu 110 litrů

Jak zaplatit

Bankovním převodem
Číslo účtu: 0363870339/0800
Variabilní symbol: číslo domu nebo chaty

V hotovosti nebo platební kartou
V úřední hodiny obecního úřadu.

Splatnost 31. března
Poznámka
 

Upozorňujeme všechny majitele popelnice, že od 1. dubna musí mít novou nálepku, jinak jim nebude popelnice vyvezena.

Vyhlášky zde: OZV 1/2019 a OZV 2/2019.