Od ledna 2023 budeme svážet směsný odpad jednou za 14 dnů. Třídění plastů, kovů a papíru ulehčíme.

Od ledna 2023 nás čeká změna systému svozu odpadu. Jejím cílem je ušetřit našim peněženkám i obecnímu rozpočtu. Plánujeme také ulehčit třídění papíru a plastů. Pokud totiž nebudeme efektivněji třídit a nesnížíme množství odváženého směsného odpadu, poplatky za svoz odpadů pro domácnosti dramaticky porostou. Při nastavování nového systému vycházíme z toho, co dlouhodobě nejlépe funguje v dalších obcích v Česku.

SMĚSNÝ ODPAD – PROČ RUŠÍME TÝDENNÍ SVOZ

Týdenní svoz směsného odpadu využívá v roce 2022 jen 104 domácností, oproti roku 2021 je to o 96 domácností méně. Většina domácností – celkem 279 – využívá svoz 1x za 14 dní. Snížení četnosti svozu směsného odpadu na 1x za 14 dnů znamená úsporu 250 tis. Kč. A protože se na náklady svozu odpadů skládáme všichni prostřednictvím poplatků, jedná se i o úsporu pro každou domácnost.

Pokud ponecháme pro celou obec svoz jen 1x za dva týdny a 1x za měsíc, každá domácnost ušetří ročně zhruba 340 Kč. 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Od července 2022 sváží náš komunální odpad firma POBERO, jejímž je obec spoluvlastníkem. To nám dává větší možnost zvolit systém sběru tříděného odpadu, který je pro nás nejvýhodnější. 

Aktuálně tříděný odpad můžete ukládat do:

  1. barevných kontejnerů umístěných u obecního úřadu a na dalších místech v obci,
  2. pytlů, které sváží naši zaměstnanci od domů každé druhé pondělí.

Kontejnery na plast a papír aktuálně vyvážíme dvakrát týdně a stejně jsou často přeplněné. Podstatnou část ceny této služby tvoří náklady na dopravu. Současný svoz kontejnerů dvakrát týdně nás stojí 333 tis. Kč ročně.

V zastupitelstvu jsme se shodli na tom, že chceme zavést systém sběru tříděného odpadu „door-to-door“, což je vylepšení stávajícího svozu tříděného odpadu od domů v pytlích.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU ODE DVEŘÍ A TŘI POPELNICE
U DOMU

Abychom snížili náklady a domácnostem co nejvíce třídění odpadu ulehčili, chceme přejít na systém „door-to-door“. Plánujeme, že každá domácnost od nás dostane dvě popelnice: 

  1. žlutou na plast, kartony a kovy, 
  2. modrou na papír. 

Žluté i modré popelnice chceme svážet od domů jednou za měsíc. Kdy na tento systém přejdeme, se bude odvíjet od toho, kdy získáme dotaci na popelnice a budeme je moci poskytnout zdarma. Sběr skla by zůstal ve stávajícím systému velkých kontejnerů na několika místech v obci. 

Pro obecní rozpočet je systém svozu tříděného odpadu od domu levnější – svozové auto bude do obce zajíždět méně často, a tak ušetříme na svozu tříděného odpadu 103 tis. Kč oproti stávajícímu systému.

Pro každou z našich domácností to bude velká změna – u domu budeme mít tři nádoby místo jedné a pochopitelně ne každý má ze tří popelnic u domu radost. V obcích, kde tento systém funguje, je prokázáno, že lidé v tomto systému třídí více. 

Když mají lidé nádobu na plast a papír přímo u domu, třídí nejefektivněji. Čím více směsného odpadu vyprodukujeme, tím více budeme za jeho svoz platit. Naším zájmem je tedy vytřídit co nejvíce plastů, papíru, bio odpadu na kompost a dalších materiálů tak, aby ve směsném odpadu končilo co nejméně odpadků.

ZMĚNÍ SE NĚCO PRO CHATAŘE?

Chataři si budou moci také zažádat o barevné popelnice, nicméně budou moci i nadále dostávat barevné pytle na tříděný odpad s tím, že pytle budou sváženy ve stejné frekvenci jako popelnice – tj. papír i plast jedenkrát měsíčně.

OD KDY ZMĚNY PLATÍ?

  1. Od ledna 2023 rušíme svoz směsného odpadu každý týden, ponecháváme 1x za 14 dní nebo 1x měsíčně.
  2. Zavedení svozu tříděného odpadu ode dveří je podmíněno získáním dotací na pořízení barevných popelnic pro naše domácnosti – očekáváme, že se tak stane v průběhu roku 2023.