Nové vedení obce

Na svém ustavujícím zasedání dne 24. 10. 2022 zvolilo zastupitelstvo nové vedení obce, které bude sloužit ve funkčním období 2022 - 2026.

Starostou obce zůstává Ing. Tomáš Snopek, bude pracovat nadále jako uvolněný starosta.

Místostarostou obce byl zvolen Ing. Jiří Krátký, který bude neuvolněným místostarostou.

Předsedou finančního výboru bude  Bc. Tomáš Hanč, předsedou kontrolního výboru Ing. Jan Marek.