Jdeme zelenou cestou

Přinášíme souhrn aktivit zastupitelstva za září. Až při tvorbě článku jsme si uvědomili, že řada našich aktuálních aktivit – elektroauto, fotovoltaické panely, studie zeleně – směřuje k udržitelnosti. Není to prvoplánový záměr, spíše je to pro nás samozřejmost.

Šetříme díky novému veřejnému osvětlení

Vyúčtování spotřeby elektřiny není obvykle dopis, na který se těšíme. Letos nás na obci potěšil – 
do obecního rozpočtu se vrací přeplatek 160 tisíc Kč. Vděčíme za to instalaci LED lamp veřejného osvětlení, které jsou úsporné ve spotřebě energie a mají navíc regulovatelný výkon. A to jsme lampy instalovali v průběhu zúčtovacího období, takže v příštím roce může být úspora ještě větší. 

Zároveň šetříme s novými lampami za opravy světel – v letošním roce jsme na opravy nevynaložili ani korunu, zato vloni 78 800 Kč. Celková roční úspora díky novým lampám tak činí téměř 240 tisíc Kč. A máme od vás zpětné vazby, že díky tlumení intenzity osvětlení se vám lépe spí. Úsporu můžeme investovat do nových lamp v místech, která dosud nejsou osvětlená – letos i v dalších letech vydáme na nová světla 200 tisíc Kč.

V příštím roce by měla ušetřit na elektřině i školka a provoz čističky odpadních vod, a to díky fotovoltaickým panelům, které jsme instalovali letos v létě a od září jsou v provozu.

Elektroauto pro pečovatelku

Na konci září jsme převzali nové auto pro pečovatelku – je to plně elektrická dodávka Volkswagen ID.Buzz PRO s dojezdem až 470 km a dostatkem prostoru pro přepravu lidí s pohybovým omezením. Na auto jsme získali štědrou dotaci 1,32 milionu Kč, ve výběrovém řízení jsme vysoutěžili auto za 1,6 milionu Kč včetně DPH. Pečovatelskou službu poskytujeme společně
s městysem Karlštejn a je to naše jediná sociální služba. Pečovatelka dosud využívala své vlastní osobní auto.

Péči o zeleň vezmeme z gruntu

Zastupitelstvo obce schválilo záměr podat žádost o dotaci na financování tzv. studie systému územní zeleně z Operačního programu Životní prostředí. Pokud budeme úspěšní, získáme dotaci kryjící 95 % nákladů na zpracování studie, která podrobně navrhne péči, úpravu a údržbu veřejné zeleně v obci. 

Studie bude vycházet z vize rozvoje a bude jednotlivá místa, o která chceme pečovat z hlediska zeleně, rozpracovávat do takového detailu, abychom mohli žádat o finance na realizaci. Dosud řešíme zeleň – například výsadbu trvalkových záhonů – pouze omezeně, z obecního rozpočtu
a příspěvků jednotlivců.

Multifunkční dům i nová hasičárna budou plné zelených technologií

Pokračujeme v přípravě projektu multifunkčního domu a hasičské zbrojnice. Aktuálně
s architektem Filsakem řešíme vnitřní uspořádání obou domů a technologie – chceme, aby dům myslel na budoucnost a byl maximálně úsporný – jak ve spotřebě energií, způsobu vytápění či využívání dešťové vody. Dokumentaci pro stavební povolení bychom chtěli mít hotovou do konce letošního roku.