Informace obce v souvislosti s mimořádnou situací

Vážení spoluobčané,

na schůzce krizového výboru a zastupitelů dne 13. března 2020 byla projednána opatření související s mimořádnou epidemiologickou situací v zemi. Za těchto okolností je žádoucí omezit osobní kontakty na nezbytné minimum. Proto jsme přijali následující opatření.

Pomoc občanům

Obecní úřad Hlásná Třebaň bude od pondělí 17. 3. 2020 poskytovat pomoc seniorům, imobilním osobám, lidem ohroženým na zdraví, nebo v karanténě:

  1. zajištění nákupu potravin a léků
  2. dovážku obědových menu

V případě zájmu, prosím, volejte starostovi obce Tomáši Snopkovi na tel. 774 550 317, nejlépe v době od 8 do 18 hodiny. Tyto služby budou poskytovány do vyčerpání personálních kapacit obce a dobrovolníků. Pokud máte ve svém okolí osamělého seniora, prosím informujte ho, protože webové stránky obce, facebook a úřední desku možná nesleduje.

Provoz obecního úřadu

I na obecním úřadě se snažíme zamezit větší koncentraci lidí na jednom místě. Žádáme proto občany, aby při komunikaci s obecním úřadem používali především telefonický a elektronický kontakt. 

Ze stejného důvodu prodlužujeme splatnost místních poplatků do 30.6. 2020. Svozy odpadu budou do 30. 6. zajištěny i bez nálepky pro letošní rok. Při platbách poplatků využívejte, prosím, zejména bankovní převod na účet obce 0363870339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte číslo nemovitosti.

Přehled přijatých opatření v naší obci

  • 10. 3. byl přerušen provoz Škol HLÁSEK (mateřská škola i základní škola)
  • 12. 3. byl pozastaven provoz sokolovny
  • 14. 3. se ruší setkání obyvatel na vyhlídce na Černé skále
  • od 16. 3. je přerušen provoz Mateřské školy Hlásná Třebaň
  • 19. 3. se ruší prezentace výsledků měření ovzduší v restauraci Česká hospoda
  • 21. 3. se ruší výběr poplatků v restauraci Chalupa na Rovinách
  • 21. 3. vítání občánků se odkládá
  • 4. 4. se ruší akce Ukliďme Česko

Pro aktuální informace sledujte webové stránky obce www.hlasnatreban.cz a vývěsky.

Děkujeme za pochopení, za důslednost a ohleduplnost v této mimořádné situaci.

Spolu to zvládneme!

Tomáš Snopek, starosta obce
V Hlásné Třebani dne 13. března 2020