Informace ke zprovoznění kanalizačních přípojek

Milí sousedé,

Nově vybudované přípojky je možné začít využívat. Přinášíme Vám informace o tom, jak postupovat při připojení na obecní kanalizační řad.

Vaše obec 💛

Jak postupovat v případě napojení domu na gravitační kanalizaci? 

  • V rámci výstavby vám byla zbudována přípojka kanalizace na hranici pozemku. Dopojení na domovní kanalizaci si zajišťují majitelé objektů sami. 
  • Na hranici pozemku doporučujeme osadit revizní šachtu pro případné čištění kanalizačního vedení. Revizní šachtu za zvýhodněnou cenu můžete pořídit přímo na obecním úřadě.

Jak postupovat v případě napojení domu na tlakovou kanalizaci? 

  • Obec v rámci stavby zajišťuje osazení kanalizační šachty, přípojky k ní a montáž čerpadla. Dopojení na domovní kanalizaci a přívod elektrické energie si zajišťují majitelé objektů sami.

Jak postupovat před zahájením používání kanalizace?

  • Před zahájením používání kanalizace, prosím navštivte obecní úřad, abychom s vámi mohli uzavřít „SMLOUVU O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD“. Po podpisu smlouvy je možné kanalizaci začít užívat. 
  • K podpisu smlouvy, prosím, přineste revizní posudek k přívodnímu kabelu k čerpadlům (týká se pouze tlakové kanalizace). 

Staré jímky je nutné nechat vyvézt 

  • Prosíme vás, abyste do 14 dnů od zprovoznění Vaší kanalizační přípojky doručili na obecní úřad doklad o odvozu fekálií ze stávajících jímek nebo domovních ČOV.
  • Napojením většího počtu nových domů na obecní kanalizaci dochází ke skokovému zvýšení nátoku a hrozí riziko nesprávného fungování obecní čistírny odpadních vod.
  • Důrazně upozorňujeme, že není přípustné přečerpávat staré jímky do nové kanalizace. Při přečerpání starých jímek do obecní kanalizace dochází poškození technologie čištění, úhynu bakterií na obecní čistírně. Řešení těchto poškození stojí obecní rozpočet zbytečně statisíce korun.

Na koho se mohu obrátit s dotazem? 

  • Dotazy ke smlouvám s obcí zodpoví Jana Pecharová – tel. 311 681 101 (úřední hodiny po a st: 8–12, 13–17 hod, út: 17–19 hod, pá: 18–19 hod), e-mail: pecharova@hlasnatreban.cz
  • Dotazy k technickým detailům stavby zodpoví stavbyvedoucí p. Vejvoda ze společnosti RISL – tel. 602 232 173.