Hlásná Třebaň má nové zastupitelstvo i starostu

První ustavující jednání zastupitelstva obce po říjnových volbách se konalo 1. 11. 2018 v České hospodě. Za hojné účasti občanů byl novým starostou Hlásné Třebaně zvolen Ing. Tomáš Snopek. Pozici místostarosty bude zastávat dosavadní starosta Ing. Vnislav Konvalinka. Nové zastupitelstvo ustavilo také zákonné výbory - finanční výbor, jemuž bude předsedat Ing. Miroslav Stříbrný a kontrolní výbor s předsedou Ing. Jiřím Krátkým.

Nově zvolený starosta Tomáš Snopek i občané v diskusi poděkovali Vnislavu Konvalinkovi za práci, kterou vykonal za 16 let v pozici starosty obce. Nejbližším úkolem nového zastupitelstva bude připravit rozpočet obce pro rok 2019 a pokračovat v přípravě projektů (chodník k MŠ, další etapa kanalizace, lávka).

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň (2018 - 2022) po ustavujícím jednání

Zleva: Ing. Michal Knor, Ing. Jiří Krátký, Ing. Vnislav Konvalinka, Ing. Tomáš Snopek, Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph. D., Ing. arch. Kateřina Gregorová, Mgr. Vojtěch Musil, Ing. Miroslav Stříbrný, Bc. Tomáš Přibyla (foto T. Hanč)