Digitalizace obecní knihovny

Zajímavá vás, co nabízí naše obecní knihovna za knihy? Nahlédněte do online katalogu

Knižní fond čítající téměř 200 knih se bude postupně rozšiřovat - online katalogizací původního knihovního fondu a také díky zápůjčce cca 500 knih pro děti a mládež od naší partnerské knihovny v Kladně