Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2021 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2021 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2021" (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální hodnoty.

Vlastní šetření proběhne v době od 30. ledna do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Terénní pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň služebním průkazem státní zaměstnance nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním.

Více informací naleznete v příloze.