11. 6. 2020 od 19 hod. - výsledky měření kvality ovzduší a kotlíkové dotace

Prezentace výsledků měření kvality ovzduší vzducholodí

Zajímá vás kvalita ovzduší v naší obci? Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin v restauraci Česká hospoda bude RNDr. Jan Hovorka, Ph. D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.  prezentovat výsledky měření kvality ovzduší, které prováděl se speciální vzducholodí. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Získejte až 127 500 Kč na výměnu kotle a 5 000 Kč od obce

Zákaz používání starých kotlů se blíží. Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si nový, úsporný kotel z tzv. kotlíkových dotací. Naše obec vám navíc přispěje až 5 000 Kč. Ve čtvrtek 19. března se na přednášce dozvíte, jaké jsou možnosti a jak podat žádost.

Provoz starých kotlů 1. a 2. emisní třídy bude od září 2022 zakázán. Podle zákona o ochraně ovzduší bude hrozit za porušení zákazu pokuta až 50 000 Kč. Emisní třída je uvedena na výrobním štítku Vašeho kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud údaj na štítku není uveden nebo kotel výrobní štítek vůbec nemá, je velmi pravděpodobné, že nebude splňovat emisní normy. 

Na výměnu starých kotlů je možné získat tzv. kotlíkovou dotaci od Středočeského kraje, a to až ve výši 127 500 Kč. O dotace je velký zájem. Finanční prostředky, které má kraj aktuálně k dispozici, vystačí pro 6 730 žádostí, přičemž 25. února 2020 kraj evidoval již
5 965 žádostí, takže přibližně 800 žadatelů ještě může získat dotaci. Žádost se vyplňuje elektronicky na webu Krajského úřadu.

KOLIK PENĚZ JE MOŽNÉ ZÍSKAT NA NOVÁ ZAŘÍZENÍ?

Tepelné čerpadlo – 80% výdajů, až 127 500 Kč
Kotel na biomasu (automat) – 80%, až 127 500 Kč
Kotel na biomasu (ruční přikládání) – 80%, až 107 500 Kč
Plynový kondenzační kotel – 75%, až 102 500 Kč

CO JE MOŽNÉ Z DOTACE UHRADIT?
Nový kotel či zdroj včetně nákladů na instalaci
Novou otopnou soustavu
Rekonstrukci otopné soustavy 
Projektovou dokumentaci

OBEC PODPOŘÍ ÚSPĚŠNÉ ŽADATELE ČÁSTKOU AŽ 5 000 KČ NA ADMINISTRACI DOTACE.

Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň usiluje o to, aby se zlepšila kvalita ovzduší v obci a chce podpořit občany ve výměně starých kotlů. 

„Každý, kdo úspěšně zažádá o kotlíkovou dotaci, dostane od obce až 5 000 Kč na náklady spojené s vyřízením dotace. Jsme si vědomi, že ne každý v obci umí zpracovat žádost o dotaci a vyřídit veškeré formality spojené s vyúčtováním dotace, a proto se zastupitelstvo rozhodlo podpořit občany, aby o kotlíkovou dotaci včas požádali“, uvedl starosta obce Tomáš Snopek. 

Naši občané tak budou moci snáze využít pro administrativu spojenou s dotací služeb specializovaných firem.  

Detailní informace o možnostech kotlíkových dotací, o tom, jak žádat a jaké dokumenty je třeba předložit, se dozvíte ve čtvrtek 19. března v České hospodě hned po prezentaci výsledků měření kvality ovzduší.