Výstavba kanalizace

V polovině března byly zahájeny práce na stavbě II. etapy kanalizace. V textu níže naleznete souhrn všech potřebných informací ohledně výstavb

Kdy budou práce probíhat v mé ulici? 

Práce byl měly postupovat dle harmonogramu zpracovaného zhotovitelem stavby firmou Risl, s.r.o.:

Harmonogram mouhou ovlivnit neočakávané události vzniklé během výstavby.

Stoka H a stoka J mohou být v případě vzniklé časové rezervy posunuty na jiný termín.

6. dubna bude zahájena asi nejsložitější část této akce, a to stavba v ulici Mořinská, Kytlinská a její propojení s ulicí Hasičskou. Během výstavby této části bude uzavřen průjezd ulici Mořinská a to do 30.6.2021.

Nevíte jaký typ kanalizačního řadu bude veden Vaší ulicí?

Přehled vedení kanalizace vč. jejíhu typu naleznete na našem mapovém portálu T-Mapy.

Co udělat pro zřízení přípojky?

S dostatečným předstihem před zahájením stavby přípojek v dané ulici budou všichni majitelé, u nichž je přípojka projektována, osloveni stavbyvedoucím stavby a obecním úřadem

Se stavbyvedoucím bude možné řešit veškeré technické detaily stavby,

Dále bude potřeba uzavřít smlouvu s obcí a zaplatit příspěvek na zbudovaní kanalizačního řadu.

Celou přípojku nebo kanalizaci ze svého platit nebudete. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek od občanů, a to ve výši 15 000 Kč za přípojku. 

Při podpisu smlouvy o finančním příspěvku budou majitelé objektů napojených na tlakovou kanalizaci podepisovat také smlouvu o smlouvě budoucí darovací, ve které se zaváží k převzetí čerpadel, daru od obce, a to po uplynutí zmiňovaných 10 ti let.

K podpisu smluv a zaplacení příspěvku budete všichni kontaktováni pracovnicí obecního úřadu paní Pecharovou, která má tuto agendu na starosti, a to před zahájením prací ve Vaší ulici anebo těsně po jejich zahájení.

Kontakty:

Stavbyvedoucí: p. Vejvoda, tel: 602 232 173

Administrativní pracovnice obecního úřadu: pí. Pecharová, tel: 420 311 681 101

Jaká je potřeba stavební připravenost u gravitační kanalizace ze strany občanů?

V rámici výstavby bude zbudována přípojka kanalizace na hranici pozemku. Dopojení na domovní kanalizaci si zajišťují majitelé objektů sami.

Pozice přípojky je daná projektovou dokumentací, v rámci výstavby je možné ji však drobně posouvat dle potřeby majitelů objektů. 

Jaká je potřeba stavební připravenost u tlakové kanalizace ze strany občanů?

Obec v rámci stavby zajišťuje osazení kanalizační šachty, přípojky k ní a montáž čepradla.

Standardně budou dodávána čerpadla s motorem napájeným napětím 400V. V případě, že nemovitost nebude vybavena napětím 400V, bude čerpadlo nahrazeno shodnou technologií "jednofázovou" pro napětí 230V o shodném hydraulickém výkonu.

Dopojení na domovní kanalizaci a přívod elektrické energie si zajišťují majitelé objektů sami.

Detailní popis stavební připravenosti pro občany naleznete zde.

Technický list k šachtě a čerpadlu zde.

Odkládat zřízení přípojky se rozhodně nevyplatí!!!!!

Po vybudování kanalizace chceme postupně položit v jednotlivých ulicích asfaltový povrch, takže pozdější zřízení přípojek nebude možné. Do nových cest nebudeme chtít hned znovu kopat.