Přerušení svozu bioodopadu

V týdnu od 11. 10. do 17. 10. 2021 nebudou sváženy kontejnery na bioodpad z důvodu uzavření kompostárny v Letech.

Kontejnery budou na svá místa přistaveny v pondělí 18.10.2021.

Děkujeme za pochopeni OÚ Hlásná Třebaň.