Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dle informace ČEZ distribuce a.s. Vás informujeme, že dne 07.03.2023 od 07:00 do 13:00 je plánována odstávka dodávky elektrické energie v těchto lokalitách: 

č. ev. 675, 678
Kytlinská: č. ev. 260
Na Plovárně: č. p. 261, 263, 377; č. ev. 10, 29, 33, 35, 53, 59, 87, 111, 112, 113, 115, 116, 128, 145, 146, 147,
148, 159, 163, 171, 174, 175, 181, 188, 224, 236, 257, 264, 267, 270, 271, 272, 273, 277, 279, 285, 292, 306,
310, 311, 322, 324, 335, 337, 339, 351, 353, 357, 360, 361, 363, 375, 403, 430, 449, 482, 507, 591, 676, 681
Ve Vejtrži: č. p. 258, 272, 354; č. ev. 68, 69, 132-138, 160, 280, 287, 302
kat. území Hlásná Třebaň (kód 638901): parcelní č. 666, 847