Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta obce Hlásná Třebaň

podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

                       v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

                       v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1,  je volební místnost Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská 150, Hlásná Třebaň, 26718 pro voliče bydlící v obci Hlásná Třebaň.

 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Hlásné Třebani dne 14. 9. 2021 

Starosta obce Hlásná Třebaň Ing. Tomáš Snopek