Nové kontejnery na bioodpad

Jsme rádi, že využíváte kontejnery na bioodpad namísto pálení rostlinných zbytků. Protože zájem o ukládání bioodpadu roste, rozhodlo se zastupitelstvo, že pořídí vlastní kontejnery a automobil na jejich svoz. Díky tomu budeme kontejnery moci umístit na vybraná místa nastálo a budeme je svážet průběžně dle naplnění.

Kontejnery budou v období březen – listopad nastálo umístěny v těchto místech:

– náves Rovina

– Pod Svahem

– Na Zahrádkách

– Na Plovárně

– na návsi u kapličky (liché týdny)/ Pod Vinicí (sudé týdny)

DODRŽUJTE, PROSÍM, ZÁSADY PLNĚNÍ KONTEJNERŮ – do kontejneru patří posekaná tráva, spadané ovoce, listí, větve a dřeviny – do nádob v žádném případě nepatří plastové pytle a jiný odpad – odpad nikdy neodkládejte mimo kontejnery