Jak volit ve volbách do zastupitelstva obce a senátu

Vážení sousedé,

jak jste určitě již zaznamenali, dne 23. a 24. 9. 2022, se konají volby do zastupitelstev obcí a u nás zároveň i volby do Senátu. 

Volební místnosti jsou otevřeny od pátečních 14.00 do 22.00. V sobotu pak lidé mohou volit od 8.00 do 14.00.

Chtěli bychom Vás informovat o tom, jak správně volit.

Volby do zastupitelstva obce

Volební lístky:  Jak probíhá úprava a křížkování

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:

•          Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.

•          Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte               možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.

•          Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů                       zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu.

Senátní volby

Při senátních volbách vloží volič za plentou do žluté obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého hlasuje. Lístek se nijak neupravuje.

Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za krokem

Při vstupu do volební místnosti prokážete svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Každý volič se musí dostavit do volební místnosti osobně, hlasování v zastoupení není možné.

1.         Od volební komise obdržíte obálku s úředním razítkem.

2.         S ní a hlasovacím lístkem se vydáte za plentu.

3.         Provedete úpravu volebního lístku křížkováním podle výše uvedeného návodu a vložíte ho do úřední obálky.

4.         Pokud současně volíte do Senátu, je důležité vložit hlasovací lístek do obálky správné barvy. Hlasujete ve dvou obálkách - šedá je pro komunální, žlutá pro senátní volby.

5.         Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodíte před zraky komise do volební urny.

Hlasování mimo volební místnost

Jestliže vám vážné zdravotní důvody nedovolují dostavit se do volební místnosti, můžete si na obecním úřadu zažádat o hlasování do přenosné schránky. Členové volební komise se však s přenosnou urnou mohou vydat pouze na adresu v rámci volebního okrsku.

Na co si dát pozor?

V komunálních volbách se nekroužkuje. Platné jsou pouze křížky a žádné jiné značení nemusí být uznáno jako platné. V takovém případě to závisí na rozhodnutí volební komise, zda hlas uzná, nebo nikoliv.

Pokud volič zakřížkuje více jmen na listinách, než se volí zastupitelů, stává se hlas neplatným. Zároveň pokud zakřížkujete kandidáty na listině, kterou jste si vybrali, jednotlivé hlasy pro kandidáty se počítat nebudou, ale vše připadne vámi zvolené kandidátní listině.

Do obálky také nesmí přijít dva hlasovací lístky, a to pokud dojde k souběhu voleb komunálních a senátních v daném okrsku. Hlas by byl potom neplatný.